Friday, February 13, 2015

By The Sea

It was one of those days when you are thinking while looking through the window "I can't stay at home when it's such a beautiful, sunny day", especially when it's not many of them during the winter in UK. Usually days are miserable, cloudy and wet so we have to catch every opportunity for a long walk and doesn't matter if it's cold or warm. The most important is that it's dry ;) So, who is going for a walk with us?

To był jeden z tych dni, kiedy patrząc przez okno myślisz 'nie mogę zostać dzisiaj w domu, kiedy jest taki piękny, słoneczny dzień', zwłaszcza, że w Wielkiej Brytanii nie jest ich wiele w ciągu zimy. Zazwyczaj dni są mokre, pochmurne i szare, więc musimy łapać każdą okazję na długi spacer i nie ma znaczenia, czy jest zimno czy ciepło. Najważniejsze jest to, że jest sucho ;) Kto idzie z nami na spacer?


When we got home, we made something sweet to warm up our frozen hands ;)
Hmm, they weren't frozen, but every reason is good to eat a chocolate soufflé with melted chocolate inside ;) You agree with me, I guess :)


Po powrocie do domu zrobiliśmy sobie małe co nieco na rozgrzanie zmarzniętych dłoni ;)
Hmmm, nie były zmarznięte, ale każdy powód jest dobry żeby zjeść suflet czekoladowy z płynnym środkiem ;) CHyba się ze mną zgodzicie?

Thursday, February 12, 2015

Fat Thursday / Tłusty czwartek

Traditionally in Poland everyone eat donuts today :) Now we are waiting for the British Pancake Day, which will be on the 17th of February. Living abroad giving us a double celebrations ;)

Tradycji stało się zadość ;) Dużo pączków dziś zjedliście?