Tuesday, March 29, 2016

Cardiff, back to September

Lovely, sunny and warm day out. I really like this city! I like its architecture and climate.
I love watching people, and Cardiff gives me great opportunities as it's culturally diverse, that walking on its streets is a pleasure :) I'm taking many photos not only with my camera but in my mind too as I'm not so brave to ask people to take photos of them ;)
Our son came back with a new book as always, and as you'll see on the photos, he couldn't resist and to read it on every stop ;)
I'm so happy that we were able to instill the love for books in our children. Can you imagine a child when asked if he/she would like to have a kindle saing 'No, I like to smell the book while reading'? I didn't expect such an answer but I can understand that perfectly as I feel the same way ;)
Are you ready to go for a short walk with me?

Piękny, słoneczny i ciepły wrześniowy dzień. Naprawdę lubię to miasto! Jego architekturę i klimat.
Uwielbiam obserwować ludzi, a Cardiff i jego mieszanka kulturowa daje mi mnóstwo możliwości dzięki czemu spacerowanie jego ulicami to sama przyjemność :) Robię mnóstwo zdjęć nie tylko aparatem, ale też w myślach ponieważ nie jestem na tyle odważna aby pytać ludzi o pozwolenie zrobienia im zdjęcia. Pewnie warto byłoby się przełamać. Popracuję nad tym ;)
Nasz syn wrócił z wyjazdu, jak zawsze, z nową książką i czytał ją przy każdej możliwości, jak z resztą zobaczycie na zdjęciach poniżej ;)
Bardzo się cieszę, że udało nam się zaszczepić w dzieciach miłość do książek. Wyobrażacie sobie dziecko zapytane czy chciałoby mieć kindla, które odpowiada 'Nie, wolę czuć zapach książki w trakcie czytania'. Pomysł na prezent legł w gruzach, ale rozumiem to doskonale, bo myślę dokładnie w ten sam sposób ;)
Macie chwilkę na krótki spacer ulicami Cardiff?Sunday, March 6, 2016

Walking by the sea...

Lazy Sunday walk in the cold wind and cloudy sky above our heads.
I'm waiting for long evenings and warm wind but I also know that thanks to the cold winter weather we can appreciate the warm days of spring. Will you agree with me?

Leniwy niedzielny spacer z chłodnym wiatrem we włosach i ciemnymi, ciężkimi chmurami nad głową.
Czekam niecierpliwie na długie wieczory i ciepły wiatr na skórze, ale też wiem, że chłód zimy pozwala nam bardziej docenić i cieszyć się ciepłem wiosny. Zgodzicie się ze mną?


It's still a bit dark and grey but if you look closer you can easily see that spring is coming :)
Ciągle jest zimno i szaro, ale jeśli przyjrzycie się bliżej zobaczycie, że wiosna idzie :)