Sunday, June 19, 2016

Sarah & SienaWhat a great day in Swansea. I've met those lovely girls and their parents back in May over our tfp model photo shoot. Girls, it was a pleasure to meet you :)

Z tymi dwoma dziewczynkami i ich rodzicami spotkałam się w maju na sesji modelingowej. Było to moje pierwsze tego typu spotkanie i miałam sporo obaw, jak się potem okazało, zupełnie bezpodstawnych. Bardzo miło spędziliśmy czas i nie miałabym nic przeciw kolejnym tego typu ;)

Tuesday, June 14, 2016

Preview of the photoshoot

Not many boys on my blog, I need to change that ;)
Krótka zapowiedź 'męskiej' sesji. Niewielu chłopaków na moim blogu, muszę to zmienić ;)

Tuesday, June 7, 2016

Enchanted forest ♡That day I was five years old again :) I was running through the woods with bare feet, I could feel the wet grass ♡ and I didn't care that I get dirty or I will meet forest creatures which would scare me to death ;D I do love to be close to nature but to be as close is a dream :)
When I was a child I used to hug the trees and sometimes I feel sad when I think that nowadays children sometimes do not notice trees at all. Nature is a pure beauty that we should cheris ♡ Did you know that if you look into the droplet you'll see the world up side down? I hope you did :D

I can't call this forest anything but enchanted.
When I saw it, literaly covered in bluebells, I was sure that forest fairies have to be real ;) All fairy tales had to take the beggining from nature, there is no other option! :)
Just look at the photos and tell me if I am wright or not?

Tego dnia poczułam się jakbym znowu miała pięć lat :) Biegałam boso po lesie, czułam pod stopami mokrą trawę ♡ i nic a nic nie martwiłam się o brudne stopy lub o to, że spotkam jakieś leśne zwierzątko, które przestraszy mnie na śmierć ;D Uwielbiam być blisko natury, ale być tak blisko to ostatnio marzenie :) Kiedy byłam dzieckiem przytulałam się do drzew i wsłuchiwałam się w nie, dlatego czasem smutno mi się robi na myśl, że obecnie dzieci czasem drzew nie zauważają wcale...
Natura to czyste piękno, które powinniśmy kochać i doceniać ♡ Czy wiecie, że kiedy spojrzycie przez kroplę wody zawieszoną na gałązce odbity w niej świat 'stoi na głowie'? Mam nadzieję, że tak :D

Nie mogę nazwać tego lasu inaczej niż zaczarowanym.
Kiedy go zobaczyłam dosłownie pokrytego niebieskimi dzwoneczkami wiedziałam, że leśne wróżki to nie tylko opowiastki dla małych dziewczynek ;) Wszystkie bajki muszą brać swój początek z natury, nie ma innej opcji! :)
Spójrzcie na zdjęcia i powiedzcie czy nie mam racji?

Czytałam, że są jedynie cztery kraje, w których wiosną tak pięknie kwitną dzwoneczki, to wyjaśnia sprawę dlaczego nigdy wcześniej nie spotkałam tego 'zjawiska' ;)

I'm not used to being a model and prefer to be on the other side of the camera ;) Those photos of me, my husband took and I would love to say thank you to him once more mostly for the patience ;)

Nie jestem przyzwyczajona do bycia modelką i zdecydowanie wolę być po drugiej stronie obiektywu co na pewno widać ;) Fotografem tego dnia był mój mąż, któremu jeszcze raz chciałabym podziękować - za cierpliwość przede wszystkim ;)